Recreación da Esfolla Tradicional. Edición 2017. II