Espazos Naturais Protexidos en Ferrolterra

A Rede Natura 2000 é unha rede de espazos protexidos da Unión Europea, creada co fin de protexer os espazos naturais máis importantes e conservar os seus hábitats naturais e a fauna e flora silvestres. Comprende as Zonas de Especial Conservación (ZEC) e as Zonas de Especial Proteción para as Aves (ZEPAS).

Magnus Portus Artabrorum, nome co que os románs nomearon un lugar do ángulo noroeste da costa de Galicia, entre as rías de Ares e a de Ortigueira do que descoñecemos a súa ubicación exacta.