Procura as guías por categoría

Espazos naturais

Descarga esta pequena guía turística de Narón.

Espazos naturais

A Rede Natura 2000 é unha rede de espazos protexidos da Unión Europea, creada co fin de protexer os espazos naturais máis importantes e conservar os seus hábitats naturais e a fauna e flora silvestres. Comprende as Zonas de Especial Conservación (ZEC) e as Zonas de Especial Proteción para as Aves (ZEPAS).