Muíño das Aceas

Este muíño de mareas de finais do século XVIII foi unha das principais fábricas de fariñas de Galicia no século XIX

Este é un muíño de mareas de finais do século XVIII.