O prazo para presentar imaxes ao “XII Concurso de Fotografía Cidade de Narón” rematará mañá

martes, 14 de Setembro de 2021

O Concello pechará mañá mércores, ás 13.00 horas, o prazo de presentación de imaxes á duodécima edición do Concurso de Fotografía Cidade de Narón. As persoas interesadas en participar deben entregalas no Rexistro do Concello –de 8.30 a 13.00 horas-, podendo consultar as bases nesta mesma páxina.

A Estrada de Castela dende Freixeiro, de Marcos García Penedo

O concurso diríxese a persoas maiores de idade e repartirá 1.200 euros en tres premios, de 750, 300 e 150 euros á primeira, segunda e terceira fotografía, respectivamente, mellor valoradas por un xurado especializado.

As imaxes deben amosar a riqueza de Narón, podendo centrarse a súa temática nos campos: humano e social –ámbito veciñal, deportivo, industrial, festas populares…-; espazos naturais de interese, de lecer, culturais e tecnolóxicos ou patrimonio monumental, arqueolóxico e etnográfico. Así mesmo, o lugar ou entorno que apareza na fotografía ten que ser do termo municipal de Narón e recoñecerse como tal. Cada participante poderá presentar como máximo tres imaxes, en cor ou branco e negro, que deben cumprir todos os requisitos estipulados nas bases da convocatoria.

O impacto visual, a calidade técnico artística e a creatividade son os tres aspectos que valorará o xurado á hora de emitir a súa puntuación. As doce mellor puntuadas ilustrarán o calendario de sobremesa do Concello de Narón para o ano 2022.