Camiño Inglés - Guía Escolar do portal "DeExcursión"

DeExcursión

As publicacións de DeExcursión  (web e revista) nacen co devezo de dar a coñecer os variados recursos que ofrecen as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal e coa intención de contribuír a vertebrar estes territorios, acercando a través do alumnado municipios próximos que, máis a miúdo do desexable, son grandes descoñecidos.

Esta publicación quere ser un elemento de axuda á hora de planificar as saídas escolares.

Descarga o PDF coa información sobre o Camiño Inglés ao seu paso por Narón.